อธิบาย CRUD ในรูปแบบของ API อย่างง่าย (ยกตัวอย่าง ประเภทสินค้า)

อธิบาย CRUD เพิ่ม ลบ แก้ไข เรียกดูข้อมูล Ajax + PHP REST API ทำงานยังไง ?


Discussion

1 comments