ติดตั้งโปรแกรม MySQL Workbench

เริ่มต้นการใช้งานโปรแกม MySQL Workbench 8.0.19 ดาวโหลดที่ลิ้งนี้

https://dev.mysql.com/downloads/workbench/จากนั้นติดตั้งโปรแกรมตามปกติ และพร้อมเข้าสู่บทเรียนได้เลย
Complete and Continue