รายละเอียดคอร์สเรียน sClass1 ทั้งหมด ในรูปแบบวีดีโอ

 

สิ่งที่เราจะได้รับจากคอร์สนี้ มีอะไรบ้าง

Basic sClass1

สอนพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเขียนเว็บไซต์
 • การติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานทั้งหมด
 • พื้นฐาน HTML5 CSS
 • พื้นฐาน CSS และการใช้ HTML5 CSS ร่วมกัน
 • Bootstrap4 การใช้งานจริง
 • วางโคงรสร้างหน้าเว็บไซต์ Grid System
 • Bootstrap 4 Components, Content, Utilities
 • Bootstrap 4 Workshop Template
 • Responsive Web Design (เว็บรองรับมือถือ)
 • Firebase Hosting
 • Workshop Landing Page
 • เรียนรู้การใช้งาน Git ร่วมกับ Bitbucket
 • Parallax Scrolling (Jarallax)
 • Owl Carousel V2 (Slide)
 • Facebook Comments Plugin
 • Font Awesome, Google Font, Favicons
 • Sharing Social, Meta tag Facebook, SEO
 • reCAPTCHA, Line Notify
 • PHP CRUD Create Read Update Delete
 • Admin Lte V3 นำมาใช้งาน
 • Domain & Host Server, SSL Certificates, FileZilla
 • CKEditor, Responsive Filemanager
 • Mysql Workbench วิเคราะห์ระบบขายของออนไลน์
 • เทคนิคการเป็น Freelance
Workshop sClass1

สอน Workshop การเขียนเว็บไซต์ Weblog
 • ขอบเขตส่วนของระบบหน้าบ้าน (ผู้ใช้งานทั่วไป)
 • สามารถดูเนื้อหาที่แสดงไว้ในหน้าแรกของเว็บ
 • สามารถดูเนื้อหาที่แสดงไว้ในหน้าเกี่ยวกับเรา
 • สามารถเลือกบทความแต่ละประเภทได้
 • สามารถเลือกบทความที่ต้องการอ่านเพิ่มเติม
 • สามารถแสดงบทความต่างๆได้
 • สามารถส่งข้อความในหน้าติดต่อเราได้และแจ้งเตือนผ่าน Line Notify

 • ขอบเขตในส่วนของระบบหลังบ้าน (ผู้ดูแลระบบ)
 • สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้
 • มีระบบแจ้งเวลาการเข้าใช้งานล่าสุด
 • หน้า Dashboard สำหรับแสดงข้อมูลทั้งหมด
 • แสดงรายชื่อ admin ทั้งหมด
 • สามารถเพิ่ม admin คนใหม่ได้
 • สามารถแก้ไขและกำหนดสิทธิ์ข้อมูลของ admin ได้
 • สามารถลบข้อมูลของ admin ได้
 • แสดงรายชื่อบทความทั้งหมด
 • สามารถเพิ่มบทความใหม่ได้
 • สามารถอัพโหลดรูปโดยใช้ Ckeditor + Responsive Filemanager ได้
 • สามารถแก้ไขข้อมูลบทความได้
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเผยแพร่บทความนั้นๆได้
 • สามารถ logout ออกจากระบบได้

รายละเอียดคอร์สเรียน ในแต่ละวีดีโอ

  CHANGELOG Course sClass1 (การเปลี่ยนแปลงของคอร์สเรียนมีอะไรบ้าง)
Available in days
days after you enroll
  Chapter 1 Introduction ทำความรู้จักกับคอร์สเรียน
Available in days
days after you enroll
  Chapter 2 การติดตั้งโปรแกรมเบื้องต้น
Available in days
days after you enroll
  Chapter 3 Basic HTML
Available in days
days after you enroll
  Chapter 4 Basic HTML5
Available in days
days after you enroll
  Chapter 5 HTML5 & CSS
Available in days
days after you enroll
  Chapter 6 เรียนรู้การใช้งาน Bootstrap4
Available in days
days after you enroll
  Chapter 7 Bootstrap4 Grid System
Available in days
days after you enroll
  Chapter 8 Bootstrap4 Components
Available in days
days after you enroll
  Chapter 9 Bootstrap4 Carousel
Available in days
days after you enroll
  Chapter 10 Bootstrap4 Accordion
Available in days
days after you enroll
  Chapter 13 Firebase Hosting
Available in days
days after you enroll
  Chapter 14 Bootstrap4 Builder Layoutit
Available in days
days after you enroll
  Chapter 15 Git Version Control (Bitbucket)
Available in days
days after you enroll
  Chapter 16 WebBlog #1 Home
Available in days
days after you enroll
  Chapter 17 WebBlog #2 About
Available in days
days after you enroll
  Chapter 18 WebBlog #3 Blog
Available in days
days after you enroll
  Chapter 19 WebBlog #4 Contact
Available in days
days after you enroll
  Chapter 20 WebBlog #5 Fixed Bug
Available in days
days after you enroll
  Chapter 21 WebBlog #6 Plugins
Available in days
days after you enroll
  Chapter 22 Domain & Host Server
Available in days
days after you enroll
  Chapter 23 PHP CRUD ( Create Read Update Delete)
Available in days
days after you enroll
  Chapter 25 WebBlog #7 Layout Website
Available in days
days after you enroll
  Chapter 26 WebBlog #8 Blog System
Available in days
days after you enroll
  Chapter 27 WebBlog #9 Contact System
Available in days
days after you enroll
  Chapter 28 AdminBlog Overview
Available in days
days after you enroll
  Chapter 29 Database Mysql Server
Available in days
days after you enroll
  Chapter 30 Meta tag Debug Facebook
Available in days
days after you enroll
  Chapter 31 Admin Management
Available in days
days after you enroll
  Chapter 32 Admin Login & Authentication
Available in days
days after you enroll
  Chapter 33 Admin Articles
Available in days
days after you enroll
  Chapter 34 Admin แก้ไขระบบบทความ
Available in days
days after you enroll
  CourseBonus 1 วิเคราะห์ตัวอย่างระบบขายของออนไลน์ (MySQL Workbench)
Available in days
days after you enroll
  CourseBonus 2 Freelance
Available in days
days after you enroll
  CourseBonus 3 Code Project sClass1 Final
Available in days
days after you enroll
Full Course sClass1
ส่วนลดพิเศษ ก่อนหมดเวลา
6,900 2,890 บาท
 • เรียนผ่านระบบคอร์สเรียนหน้าเว็บไซต์
 • CODE PROJECT SCLASS1 ในราคา 3,500บาท ฟรี
 • พื้นฐาน HTML5 CSS
 • พื้นฐาน CSS และการใช้ HTML5 CSS ร่วมกัน
 • Bootstrap4 การใช้งานจริง
 • วางโคงรสร้างหน้าเว็บไซต์ Grid System
 • Bootstrap 4 Components, Content, Utilities
 • Bootstrap 4 Workshop Template
 • Responsive Web Design (เว็บรองรับมือถือ)
 • Firebase Hosting
 • Workshop Landing Page
 • เรียนรู้การใช้งาน Git ร่วมกับ Bitbucket
 • Parallax Scrolling (Jarallax)
 • Owl Carousel V2 (Slide)
 • Facebook Comments Plugin
 • Font Awesome, Google Font, Favicons
 • Sharing Social, Meta tag Facebook, SEO
 • reCAPTCHA, Line Notify
 • PHP CRUD Create Read Update Delete
 • Admin Lte V3 นำมาใช้งาน
 • Domain & Host Server, SSL Certificates, FileZilla
 • CKEditor, Responsive Filemanager
 • Mysql Workbench วิเคราะห์ระบบขายของออนไลน์
 • เทคนิคการเป็น Freelance
 • ตอบคำถามท้ายบทเรียน
 • ดูแลตลอดทั้งวัน
Code Project sClass1
3,500 บาท
 • ขอบเขตส่วนของระบบหน้าบ้าน (ผู้ใช้งานทั่วไป)
 • สามารถดูเนื้อหาที่แสดงไว้ในหน้าแรกของเว็บ
 • สามารถดูเนื้อหาที่แสดงไว้ในหน้าเกี่ยวกับเรา
 • สามารถเลือกบทความแต่ละประเภทได้
 • สามารถเลือกบทความที่ต้องการอ่านเพิ่มเติม
 • สามารถแสดงบทความต่างๆได้
 • สามารถส่งข้อความในหน้าติดต่อเราได้และแจ้งเตือนผ่าน Line ที่สร้างไว้

 • ขอบเขตในส่วนของระบบหลังบ้าน (ผู้ดูแลระบบ)
 • สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้
 • มีระบบแจ้งเวลาการเข้าใช้งานล่าสุด
 • หน้า Dashboard สำหรับแสดงข้อมูลทั้งหมด
 • แสดงรายชื่อ admin ทั้งหมด
 • สามารถเพิ่ม admin คนใหม่ได้
 • สามารถแก้ไขและกำหนดสิทธิ์ข้อมูลของ admin ได้
 • สามารถลบข้อมูลของ admin ได้
 • แสดงรายชื่อบทความทั้งหมด
 • สามารถเพิ่มบทความใหม่ได้
 • สามารถอัพโหลดรูปโดยใช้ Ckeditor + Responsive Filemanager ได้
 • สามารถแก้ไขข้อมูลบทความได้
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเผยแพร่บทความนั้นๆได้
 • แสดงรายละเอียดข้อความที่ถูกติดต่อเข้ามาได้
 • แสดงรายละเอียดของการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ได้
 • สามารถ logout ออกจากระบบได้
วิธีการลงทะเบียน FULL COURSE SCLASS1
หมดเวลาสมัครเรียนในอีก...