แก้ปัญหา SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 (Responsive Filemanager) PHP 7.4

แก้ปัญหา SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0

เวอร์ขั่น Responsive Filemanager 9.14.0

ปัญหาเกิดขึ้นใน PHP 7.4


มีปัญหาเกิดขึ้นในการ Upload file ดังภาพ


วิธีแก้ไข

  • ให้เข้าไปที่ไฟล์ UploadHandler.php ตามที่อยู่นี้ plugins/responsive_filemanager/filemanager/UploadHandler.php
  • มองหาบรรทัดที่ 496 และ 1429 จะเจอคำสั่งนี้ $uploaded_bytes = $this->fix_integer_overflow((int)$content_range[1]);
  • ให้แทนที่ด้วยคำสั่งนี้ ทั้งสองบรรทัดที่เจอ

$uploaded_bytes = $this->fix_integer_overflow((int)(isset($content_range[1]) ? $content_range[1]: 1)); 

  • save file แล้วรันใหม่ครับ เป็นอันเสร็จ
Complete and Continue